Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!

A beíratás időpontja: 2018. május 2-4. (szerda, csütörtök, péntek)

8:00-17:00 között az óvodavezetői irodában

 

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a születési anyakönyvi kivonatot, a TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket 2018.június 5-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§).

Az első óvodai foglalkozási nap/a nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. hétfő. Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Az óvodák felvételi körzete elérhető a www.bp18.hu/intezmenyek portálon.